Om oss

Hemlock AB bildades redan på 1960-talet. Men det var först i början på 1990-talet som rörelsen koncentrerades till att enbart äga och förvalta fastigheter. Hemlock AB har tre helägda dotterbolag.

Koncernen äger för närvarande sex fastigheter, nämligen:

  • Kv Leda 2, Helsingborg
  • Bredgatan 17-19, Rönnowsgatan 11.200 kvm
  • Kv Vattenpasset 2, Helsingborg Fraktgatan 1-9 1.100 kvm
  • Kv Studsaren 6, Bergavägen 19
  • Kv Fäktaren 1, Helsingborg Kapplöpningsgatan 22 2.995 kvm
  • Kv Tjustorp 12:39, Svedala Tjustorps Industriby 15.650 kvm

Bolagets målsättning

FÖRVALTA

Att förvalta fastigheterna på bästa sätt, vilket innebär bland annat att fastighetsinnehaven kontinuerligt genomgår förbättringar.

FLEXIBILITET

Att vara flexibel när det gäller nya hyresgäster. Det innebär bland annat att lokalerna anpassas till hyresgästernas olika behov.

BÄSTA HYRESVILLKOR

Att erbjuda gamla och nya hyresgäster bästa möjliga hyresvillkor d v s, ingen ny eller gammal hyresgäst ska få bättre villkor hos någon annan hyresvärd.

FÖRÄDLING

Att på sikt koncentrera fastighetsbeståndet till färre orter.